Página 36 - FVM

Versión de HTML Básico

36
Capítulo 3
Día Hora Ventilación
PEEP
(cmH2O)
F
I
O2
V
T
(ml) FR pH PaO2 PaCO2 HCO3–
SaO2
(%)
1 17:00 ESP
0,8
36 7,44 63
31
23,9
92,6
2 6:00 ESP
0,8
40 7,40 56
36
23,9
90
2 17:00 CMV
8
1,0 460 20 7,14 79
75
21,4
90
2 21:00 CMV
13
0,9 430 25 7,27 82
53
24,1
90
3 15:30 CMV
prono
16
0,9 460 32 7,37 84
39,4
22,5
90
4 17:25 CMV
supino
12
0,7 460 24 7,29 102,6 48
22,3
96,6
5 8:00 CMV
supino
12
0,7 460 24 7,25 96
46
20,6
96
5 15:00 CMV
prono
12
0,7 460 24 7,30 77
42
20,6
96
6 9:50 CMV
12
0,8 460 24 7,26 109,1 44,5
19,6
96,9
16 10:53 PSV 8
4
0,4 750 24 7,42 87,9 35,7
23,0
97,2
22 8:06 ESP
0,5
20 7,41 70
31,5
22,7
94,1
27 8:06 ESP
Gafas
2 litros
20 7,42 70
30,7
22,9
94,1
CMV: ventilación mecánica controlada; ESP: espontánea; PSV 8: presión soporte 8 cmH
2
O.
Tabla 2. Evolución gasométrica.