Página 245 - FVM

Versión de HTML Básico

Índices y fórmulas útiles en ventilación mecánica
245
Índice de oxigenación (OI)
OI = (F
I
O
2
× Paw × 100) / PaO
2
Shunt
intrapulmonar (Qs/Qt)
Qs/Qt = (CcO
2
– CaO
2
) / (CcO
2
– CvO
2
)
Oxígeno ligado a la hemoglobina
(OHb)
OHb = 1,34 mlO
2
/g Hb
Oxígeno disuelto (O
2
)
O
2
= PaO
2
× 0,003
Saturación de oxihemoglobina en
sangre arterial (SaO
2
)
SaO
2
= [(CaO
2
– O
2
) / Hb × 1,34] × 100
Contenido de oxígeno en sangre
arterial (CaO
2
)
CaO
2
= (Hb × 1,34 ×
%
SaO
2
) +
(PaO
2
× 0,003)
Contenido de oxígeno en sangre
venosa mezclada (CvO
2
)
CvO
2
= (Hb × 1,34 ×
%
SvO
2
) +
(PaO
2
× 0,003)
Contenido de oxígeno en sangre
capilar pulmonar (CcO
2
)
CcO
2
= (Hb × 1,34 × SAO
2
) +
(PaO
2
× 0,003)
Diferencia de contenido arteriove-
noso de oxígeno [C(a–v)O
2
]
C(a – v)O
2
= CaO
2
– CvO
2
Transporte de oxígeno (DO
2
)
DO
2
= Q × CaO
2
× 10
Consumo de oxígeno (VO
2
)
VO
2
= Q × (CaO
2
– CvO
2
) × 10
Gasto cardiaco (Q)
Q (Fick) = VO
2
/ [(CaO
2
– CvO
2
) × 10]
Relación de extracción de oxígeno
(O
2
ER)
O
2
ER = VO
2
/ DO
2
O
2
ER = [(CaO
2
– CvO
2
) / CaO
2
] × 100
Niveles de hipoxemia
Nivel
PaO
2
(mmHg)
Intervalo PaO
2
(mmHg)
SaO
2
(%)
Normal
90
80-100
95-97
Ligera
<80
60-79
90-94
Moderada
<60
40-59
75-89
Grave
<40
<40
<75
Continuación